browsetext-to-speech

Want to know what "gba oso" means in Igbo? View the translations below.

-gbá ọ́sọ́

Translates to
run 

verb

move fast by using one's feet, with one foot off the ground at any given time
"Don't run--you'll be out of breath"
"The children ran to the store"
Sentences

Ndị na-azụ igwe ezi ndị ahụ gbapụrụ ọsọ gbalaa nꞌobodo gaa gwa ndị nile nọ nꞌime obodo ahụ ihe mere nꞌebe ahụ.

The pig-fighter's runners fled the city and told everyone in the village what happened there.

“Ọ bụrụ na ndị mmadụ esogbuo unu nꞌotu obodo gbaranụ ọsọ gaa nꞌobodo ọzọ. Unu agaghị agazucha obodo ndị a nile tupu m lọghachi.

“If people persecute you in a city, run to another city. You must not complete all these cities before I return.

Related Words
ónyéperson
-jégo, walk
-gáfècross, pass
-biácome
-pụ̀leave
-nátáreturn
-sòfollow
-gbádàcome down
Near-By Words