browsetext-to-speech

Want to know what "nkuzi" means in Igbo? View the translations below.

ńkúzí

Translates to
teaching 

noun

the activities of educating or instructing; activities that impart knowledge or skill
"he received no formal education"
"our instruction was carefully programmed"
"good classroom teaching is seldom rewarded"
Sentences

Ihe ọ bụla dakwasịrị onye nkuzi na-adakwasị nwanta akwụkwọ ya. Otu a kwa ohu na-eketa oke nꞌihe dakwasịrị nna ya ukwu. Ebe ha kpọrọ m ekwensu, ha ga-enyekwa unu aha ọjọọ karịrị nke a.

Anything that happens to a teacher is incriminating to her student. In the same way the servant inherits the same things that happen to his master. Since they call me devil, they will give you a worse name than this.

Related Words
Near-By Words